Kỷ niệm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

Xã Cao Chương tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 -20/11/2017 cho ba trường thuộc xã Cao Chương

Bài viết liên quan