Tháng 5

- Tập huấn học sinh cốt cán năng khiếu môn mĩ thuật và nhảy chương trình chifund 

- Lễ tổng kết năm học 2018-2019 và lễ ra trường cho học sinh lớp 5

- Chia tay giáo viên nghỉ hưu

- Tổ chức tết thiếu nhi 1/6

Bài viết liên quan